KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING

Produktionsutrustning

I samråd med kund utvecklar vi lösningar som både effektiviserar och harmoniserar med kommande behov och gällande krav. Det kan vara enskilda enheter såväl som integrerad utrustning eller processer.

Vi erbjuder olika lösningsmodeller, konstruktions- och beräkningshjälp samt givetvis projektledning, tillverkning och montage.

Ombyggnationer

Prestanda- eller säkerhetshöjande modifieringar på kundens utrustning, där vi även via organisationen kan erbjuda kedjan från förstudie till installation och idrifttagning, dokumentation och i förekommande fall även riskanalys och CE-märkning enligt maskindirektivet.

Vi tillför erfarenhet och kunskap om produktions- och drifts- förhållande, vilket möjliggör väl fungerande slutlösningar.

Kontaktperson

Anders Gunnarsson
Tel. +46 533-69 14 97
Mob. + 46 70-585 05 96
Mejla Anders

Stålbyggnation (EN 1090-1)

CPR_EGintyg_2014
Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU, enligt EU:s byggproduktförordning.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1 vilket innebär att vi får CE-märka lastbärande produkter.

Vi tillför dokumentation och beräkningar samt en prestandadeklaration/ CE-märkning.

Säkra lyft

Kundanpassade lyftutrustningar, fixturer där användbarhet och säkerhet går hand i hand. Utvecklingen sker nära kunden och dennes specifika applikation. Dokumentation och CE-märkning ingår i leveransomfattningen.

Vi tillför kunskap om regelverk, beräkningar samt en teknisk lösning för ett säkert lyft.

Kundsupport

Artikelunderhåll och applikationsutveckling tillsammans med kunden, på kundens utrustning. Vi deltar aktivt i kundens process från säljfas fram till leverans och i förekommande fall installation där vi bland annat tillhandahåller ritningar och övrigt tekniskt underlag.

Vi tillför utveckling, produktionsteknik, kostnadskontroll samt, där kunden vill, ett aktivt stöd i säljprocessen.

PRODUKTIONSTEKNIK

Koordinatmätning – inte bara för egen produktion

Verifiering

Vi erbjuder uppmätning av tillverkade detaljer, fixturer med mera i vår koordinatmätmaskin eller mätarm. Uppmätningsprotokollet redovisar statusen gentemot de aktuella toleranskraven och angiven standard.

Reverse engineering

Vi utför även mätning och dokumentation av detaljer där kunden vill ha 3D-underlag.
Det kan vara maskindelar, verktygsdetaljer samt produktionsdetaljer som saknar ritningsunderlag.

Vi hjälper dig helt enkelt genom att först mäta upp din detalj och sedan ”läsa in den” i CAD-programmet för att där skapa solidmodellen och avslutningsvis ta fram ritningarna.

Kvalitetschef

Jörgen Nilsson
Tel. +46 533 69 14 87
Mob. + 46 70-522 14 07
Mejla Jörgen

SERVICE OCH MASKINUNDERHÅLL

Våra erfarna och mångkunniga servicetekniker arbetar både lokalt och regionalt med reparation och underhåll.
Det kan gälla det mesta från pappersmaskiner, olika bearbetande maskiner, transportörer, växellådor, lagerbyten och laseruppriktning av axlar och transmissioner.

Kontakta oss gärna på 0533-69 14 83

Akutinsatser och reparationer

Serviceteamet har till sin hjälp en rullande verkstad i form av servicebilar med omfattande verkstadsutrustning.

Större konstruktioner och reservdelar tillverkas i vår verkstad. Samtliga medarbetare i servicegruppen har ett antal behörigheter för externa uppdrag, till exempel SSG-entré, heta arbeten, mobila arbetsplattformar, säkra lyft och truckkort.

Servicechef

Stefan Axelsson
Tel. +46 533 69 14 83
Mob. +46 70-211 47 75
Mejla Stefan

Förbättringar, speciallösningar, livstidsförlängning

Vi hjälper gärna till vid uppgradering, flytt och ombyggnad av maskinutrustning. Vi utför nyinstallationer och igångkörningar av olika typer av kundutrustningar.
För alla företag är ett stillestånd i produktionen förknippat med stora kostnader, irritation och kanske försenade leveranser till kunder. Stillestånd måste undvikas i största möjliga utsträckning.

Genom ett väl fungerande underhållsprogram och maskinservice efter schema arbetar vi förebyggande för att säkerställa att driftstörningar i maskinparken blir så få som möjligt. Reparationer planeras in och genomförs utan störningar i produktionen.

Servicekoordinator

Ann Thörner
Tel. +46 533 69 14 90
Mejla Ann

RESERVDELAR

Utbytesdetaljer

Med lång erfarenhet av underhåll och service av produktionsutrustning för pellets erbjuder vi i dag ett eget sortiment av slitdetaljer. Vi utför renovering av presshjul (collerhjul) i egen verkstad.

Reservdelar

Vi saluför ett sortiment av slitdetaljer för pellets.

Axlar

Reparation, utbyte eller dokumentation
Vi erbjuder nytillverkning eller reparation av axlar.
Vi tillför materialkompetens, materiallager samt tillverkningskapabilitet.

Servicekoordinator

Ann Thörner
Tel. +46 533 69 14 90
Mejla Ann