TEKNIKTJÄNSTER

Projektledning, konstruktion och teknisk support

Vi erbjuder ett brett spektrum av olika tjänster inom teknikområdet, om så önskas kan dessa givetvis integreras. Vi kan finnas med från tanke till driftsatt komplett utrustning på plats hos kund.

Konstruktion

Vår konstruktion med mångårig erfarenhet i branschen arbetar med de senaste CAD/CAM verktygen i 3D format. Närheten till vår tillverkningsprocess medför att kostnadseffektiva och lösningar kan skapas.

 

System Integration

Processbeskrivningen skapar underlag för såväl integration av andra delprocessleverantörer som val av styrsystem och utförande.

 

Projektledning

Vårt projektledningsuppdrag omfattar helheten från såväl projekteringsfasen som genomförande och garanti.

 

CE Dokumentation

Fullständig dokumentation, drift och underhållsmanualer såväl som återkommande riskanalyser under genomförandet leder till en förstklassig och godkänd anläggning från oss.

 

Reverse enginering

Geometrin för skadade maskinkomponenter kan återskapas via våra mätmaskiner och slutligen resultera i ett nytt ritningsunderlag.

Konstruktion

Anders Gunnarsson
Tel. +46 533-69 14 97
Mob. + 46 70-585 05 96
Mejla Anders
 
 

 

Kvalitetschef

Jörgen Nilsson
Tel. +46 533 69 14 87
Mob. + 46 70-522 14 07
Mejla Jörgen

Teknisk support

Koordinatmätning – inte bara för egen produktion, behöver du verifiera din produkt?

Vi erbjuder uppmätning av tillverkade detaljer, fixturer med mera i vår koordinatmätmaskin eller mätarm. Uppmätningsprotokollet redovisar statusen gentemot de aktuella toleranskraven och angiven standard

Reverse engineering

Vi utför även mätning och dokumentation av detaljer där vi kan generera nya 3D-underlag.
Det kan vara maskindelar, verktygsdetaljer samt produktionsdetaljer som saknar ritningsunderlag.

Vi hjälper dig helt enkelt genom att först mäta upp din detalj och sedan ”läsa in den” i CAD-programmet för att där skapa solidmodellen och avslutningsvis ta fram ritningarna

Kvalitetschef

Jörgen Nilsson
Tel. +46 533 69 14 87
Mob. + 46 70-522 14 07
Mejla Jörgen