MEKATRONIKLÖSNINGAR

Träindustri

Inom området för modern träelementtillverkning har vi de senaste åren utvecklat ett modulärt system för detta ändamål. Med mångårig erfarenhet från fordonsindustrin, har vi kunnat tillföra både nya tankar och tekniklösningar, för att i slutänden nå upp till väl fungerande logistikflöden.

Med tunga referenser och ett stort antal levererade system, erbjuder vi omfattande systemlösningar.Som fristående leverantör, kan vi inom ramen för samarbetet med våra integrationspartners, erbjuda en alldeles unik bredd i vårt produktutbud.

Vårt Grey-Line ”Heavy Duty” koncept installeras nu av alltfler trähus/modulbyggare.

Levererade totallösningar:

 • Golvlinjer
 • Vägglinjer
 • Buffertlager
 • Transferlösningar
 • Sammansättningsstationer
 • Monteringslinjer
 • Kompaktstationer

Komponentleveranser

 • Regelstationer
 • Vändbord
 • Arbetsstationer, manuella, semi-automatiska eller robotiserade
 • Vridbord
 • Buffertlösningar
 • Puscherstationer
 • Räls och medbringarsystem
 • Vertikallyftare
 • Staplare

Fordonsindustri

 • Conveyersystem
 • Höglagerkranar
 • Buffertlager

Teknik

Anders Gunnarsson
Tel. +46 533-69 14 97
Mob. + 46 70-585 05 96
Mejla Anders
 

Försäljning

Evert Andrén
Tel. +46 533 69 14 82
Mob. +46 70 530 40 80